Danh mục bài đăng báo Đắk Lắk (II)

Thứ tư - 21/06/2023 16:52

2022

49. Xuân về rồi đó, em ơi!, thơ
- SỐ XUÂN 2022
- Điện tử: https://www.baodaklak.vn/van-hoa-du-lich-van-hoc-nghe-thuat/van-hoc-nghe-thuat/202201/xuan-ve-roi-do-em-oi-1dc1f02/
50. Năm Dần nói chuyện hổ
- SỐ XUÂN 2022
- Điện tử: https://baodaklak.vn/van-hoa-du-lich-van-hoc-nghe-thuat/202201/nam-dan-noi-chuyen-ho-35a1878/
51. Cấm biếu quà tế cấp trên, trước hết lãnh đạo phải tự giác chối từ
- Số 1 (6839), Cuối tuần, 9/1/2022
- Điện tử: https://baodaklak.vn/thoi-su/su-kien-binh-luan/202201/cam-bieu-qua-tet-cap-tren-truoc-het-lanh-dao-phai-tu-giac-choi-tu-06c2cfe/
52. Bao giờ chấm dứt du lịch cưỡi voi?
- Số 5 (6864), Cuối tuần, 20/2/2022
- Điện tử: https://baodaklak.vn/thoi-su/su-kien-binh-luan/202202/bao-gio-cham-dut-du-lich-cuoi-voi-569038a/
53. Bao giờ hết “chảy máu” rừng?
- 13/04/2022 (https://baodaklak.vn/xa-hoi/202204/bao-gio-het-chay-mau-rung-48e025c/)
54. Chắt chắt quê nhà
- Số 13 (6912), Cuối tuần, 17/4/2022
- Điện tử: https://baodaklak.vn/du-lich/202204/chat-chat-que-nha-8e22bce/
55. Tháng Tư, thơ
- Số 15 (6924), Cuối tuần, 1/5/2022
56. Đọc “Thư gửi thanh niên”, càng thấm sâu lời Bác dạy
- Số 17 (6934), Cuối tuần, 15/5/2022
- Điện tử: https://baodaklak.vn/chinh-tri/202205/doc-thu-gui-thanh-nien-cang-tham-sau-loi-bac-day-b1938f4/
57. Môn lịch sử nhìn từ vị thế địa – chính trị của đất nước. Bút danh Hoàng Anh.
- Số 17 (6934), Cuối tuần, 15/5/2022
- Điện tử: https://baodaklak.vn/chinh-tri/lich-su-truyen-thong/202205/mon-lich-su-nhin-tu-vi-the-dia-chinh-tri-cua-dat-nuoc-5c03910/
58. Thương nhớ đại ngàn
- Số 271, Nguyệt san, 5/2022
- Điện tử: https://baodaklak.vn/xa-hoi/202205/thuong-nho-dai-ngan-fe64ac7/
59. Bàn về chuyện “viết hay, viết tốt” của nhà báo
- Số 272, Nguyệt san, tháng 6/2022
- Điện tử: https://baodaklak.vn/thoi-su/su-kien-binh-luan/202206/ban-ve-chuyen-viet-hay-viet-tot-cua-nha-bao-a260e24/
60. Có một con đèo chưa bén duyên với văn chương
- Số 273, Nguyệt san, 7/2022
- Điện tử: https://www.baodaklak.vn/van-hoa-du-lich-van-hoc-nghe-thuat/van-hoc-nghe-thuat/202207/co-mot-con-deo-chua-ben-duyen-voi-van-chuong-d1f2b9f/
61. Vui buồn từ đề xuất miễn học phí
- Số 29 (7006), Cuối tuần, 7/8/2022
- Điện tử: https://baodaklak.vn/giao-duc/202208/vui-buon-tu-de-xuat-mien-hoc-phi-thcs-ebc0220/
62. Khi phóng sinh bị biến tướng
- Số 31 (7018), Cuối tuần, 21/8/2022
- Điện tử: https://baodaklak.vn/xa-hoi/202208/khi-phong-sinh-bi-bien-tuong-faf055c/
63. Cá rô đồng quê tôi
- Số 37 (7054), Cuối tuần, 2/10/2022
- Điện tử: https://baodaklak.vn/du-lich/202210/ca-ro-dong-que-toi-3032076/
64. Về quê, thơ
- Số 36 (7048), Cuối tuần, 25/9/2022
- Điện tử: https://baodaklak.vn/van-hoa-du-lich-van-hoc-nghe-thuat/van-hoc-nghe-thuat/202209/ve-que-c835572/
65. Viếng mộ Hàn Mặc Tử, thơ
- Số 276, Nguyệt san tháng 10/2022
- Điện tử: https://baodaklak.vn/van-hoa-du-lich-van-hoc-nghe-thuat/van-hoc-nghe-thuat/202210/vieng-mo-han-mac-tu-8994c09/
66. Một thoáng xứ người
- Số 276, Nguyệt san tháng 10/2022
- Điện tử: https://baodaklak.vn/du-lich/202210/mot-thoang-xu-nguoi-de26dc0/
67. Mùa trục cá
- Số 41 (7078), Cuối tuần, 30/10/2022
68. Kỷ vật của người thầy giáo
- Số 43 (7090), Cuối tuần 13/11/2022
- Điện tử: https://baodaklak.vn/giao-duc/202211/ky-vat-cua-nguoi-thay-giao-baf5d9a/
69. Nhớ những mùa World Cup năm xưa…
- Số 7101, thứ Sáu, 25/11/2022
- Điện tử: https://baodaklak.vn/the-thao/202211/nho-nhung-mua-world-cup-nam-xua-1a039d4/
70. Ngẫm ngợi nhân Ngày Nhà giáo
- Số Nguyệt san 277, tháng 11/2022
- Điện tử: https://baodaklak.vn/xa-hoi/202211/ngam-ngoi-nhan-ngay-nha-giao-3d80b56/
71. Tản mạn… Phở
- Cuối tuần, số 47 (7114), 11/12/2022
- Điện tử: https://baodaklak.vn/van-hoa-du-lich-van-hoc-nghe-thuat/van-hoc-nghe-thuat/202212/tan-man-pho-99e56a8/
72. Những ngày tháng 12 bi hùng năm ấy
- Cuối tuần, số 48 (7120), 18/12/2022
- Điện tử: https://baodaklak.vn/chinh-tri/lich-su-truyen-thong/202212/nhung-ngay-thang-12-bi-hung-nam-ay-f424f15/

2023

73. Hồn xưa níu giữ
- Số Tất Niên, 7143-7144
74. Hoài niệm hồn quê…
- Cuối tuần, số 2 (7150), 5/2/2023
- Điện tử: https://baodaklak.vn/xa-hoi/202302/hoai-niem-hon-que-3a93064/
75. Đảng ta là đạo đức, là văn minh.
- Số 7153, 8/2/2023
- Điện tử: https://baodaklak.vn/chinh-tri/202302/dang-ta-la-dao-duc-la-van-minh-03a03a4/
76. Điều kỳ diệu của cuộc sống
- Cuối tuần, số 3 (7151), 12/2/2023
- Điện tử: https://baodaklak.vn/xa-hoi/202302/dieu-ky-dieu-cua-cuoc-song-7e22d65/
77. Đề cương văn hóa Việt Nam: Ánh sáng soi đường cho quốc dân đi.
- Cuối tuần, số 5 (7168), 26/2/2023
- Điện tử: https://baodaklak.vn/chinh-tri/202302/de-cuong-ve-van-hoa-viet-nam-anh-sang-soi-duong-cho-quoc-dan-di-9210187/
78. Có một vùng văn hóa cà phê.
- Cuối tuần, số 7 (7180), 12/3/2023
- Điện tử: https://baodaklak.vn/van-hoa-du-lich-van-hoc-nghe-thuat/202303/co-mot-vung-van-hoa-ca-phe-6eb2377/
79. Viết tiếp bản hùng ca giữ nước.
- Cuối tuần, số 7 (7180), 12/3/2023
- Điện tử: https://baodaklak.vn/chinh-tri/202303/viet-tiep-ban-hung-ca-giu-nuoc-2d624a9/
80. Hồn quê đâu rồi. Thơ.
- Cuối tuần, số 9 (7192), 26/3/2023
- Điện tử: https://baodaklak.vn/van-hoa-du-lich-van-hoc-nghe-thuat/van-hoc-nghe-thuat/202303/hon-que-dau-roi-bb62e7f/
81. Hầm chống Mỹ - ký ức một thời.
- Số đặc biệt 30/4/2023, 7222 – 7225
- Điện tử: https://baodaklak.vn/chinh-tri/lich-su-truyen-thong/202305/ham-chong-my-ky-uc-mot-thoi-84932b8/
82. Tháng Tư – những bước chân thần tốc
- Nguyệt san số 282/4/2023
- Điện tử: https://baodaklak.vn/chinh-tri/lich-su-truyen-thong/202304/thang-tu-nhung-buoc-chan-than-toc-2f43167/
83. Tết Bunpimay. Thơ
- Nguyệt san số 282/4/2023
- Điện tử: https://baodaklak.vn/van-hoa-du-lich-van-hoc-nghe-thuat/van-hoc-nghe-thuat/202304/tet-bunpimay-3f73249/
84. Cào hến hồ buôn Joong
- Cuối tuần, số 15 (7234), 14/5/2023
- Điện tử: https://baodaklak.vn/xa-hoi/202305/cao-hen-o-ho-buon-joong-28b5c46/
85. “Bác ơi, tim Bác mênh mông thế?”
- Nguyệt san, số 283/5/2023
- Điện tử: https://baodaklak.vn/chinh-tri/hoc-va-lam-theo-loi-bac/202305/bac-oi-tim-bac-menh-mong-the-e9a7d45/
86. Nhân chuyện “ghế” quan họ, nghĩ về bảo tồn di sản văn hóa dân gian
- Cuối tuần, số 17 (7246), 28/5/2023
- Điện tử: https://baodaklak.vn/van-hoa-du-lich-van-hoc-nghe-thuat/202305/nhan-chuyen-ghe-quan-ho-nghi-ve-bao-tondi-san-van-hoa-dan-gian-8e95cb4/

87. Chiều quê, thơ
- Cuối tuần, số 24 (7288), 16/7/2023
- Điện tử: https://baodaklak.vn/van-hoa-du-lich-van-hoc-nghe-thuat/van-hoc-nghe-thuat/202307/chieu-que-01405de/

88. Đêm về quê mất điện. Thơ
- Cuối tuần số 30 (7324), 27/8/2023
- Điện tử: https://baodaklak.vn/van-hoa-du-lich-van-hoc-nghe-thuat/van-hoc-nghe-thuat/202308/dem-ve-que-mat-dien-c060d9a/


Cập nhật 28/8/2023
Nguyễn Duy Xuân
 Tags: danh mục

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Luong truy cap
MỜI QUẢNG CÁO
QUỐC KHÁNH NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM
50 năm Di chúc
“Việc gì lợi cho dân ta phải hết sức làm
Việc gì hại đến dân ta phải hết sức tránh”
Nhà báo
TÂM SÁNG - BÚT NGAY
 
TỔ QUỐC TRÊN HẾT
LƯỢT TRUY CẬP TỪ 23-12-2016
  • Đang truy cập54
  • Hôm nay14,217
  • Tháng hiện tại684,949
  • Tổng lượt truy cập48,978,207
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây