Danh mục bài đăng báo Đắk Lắk (II)

Thứ tư - 21/06/2023 16:52

2022

49. Xuân về rồi đó, em ơi!, thơ
- SỐ XUÂN 2022
- Điện tử: https://www.baodaklak.vn/van-hoa-du-lich-van-hoc-nghe-thuat/van-hoc-nghe-thuat/202201/xuan-ve-roi-do-em-oi-1dc1f02/
50. Năm Dần nói chuyện hổ
- SỐ XUÂN 2022
- Điện tử: https://baodaklak.vn/van-hoa-du-lich-van-hoc-nghe-thuat/202201/nam-dan-noi-chuyen-ho-35a1878/
51. Cấm biếu quà tế cấp trên, trước hết lãnh đạo phải tự giác chối từ
- Số 1 (6839), Cuối tuần, 9/1/2022
- Điện tử: https://baodaklak.vn/thoi-su/su-kien-binh-luan/202201/cam-bieu-qua-tet-cap-tren-truoc-het-lanh-dao-phai-tu-giac-choi-tu-06c2cfe/
52. Bao giờ chấm dứt du lịch cưỡi voi?
- Số 5 (6864), Cuối tuần, 20/2/2022
- Điện tử: https://baodaklak.vn/thoi-su/su-kien-binh-luan/202202/bao-gio-cham-dut-du-lich-cuoi-voi-569038a/
53. Bao giờ hết “chảy máu” rừng?
- 13/04/2022 (https://baodaklak.vn/xa-hoi/202204/bao-gio-het-chay-mau-rung-48e025c/)
54. Chắt chắt quê nhà
- Số 13 (6912), Cuối tuần, 17/4/2022
- Điện tử: https://baodaklak.vn/du-lich/202204/chat-chat-que-nha-8e22bce/
55. Tháng Tư, thơ
- Số 15 (6924), Cuối tuần, 1/5/2022
56. Đọc “Thư gửi thanh niên”, càng thấm sâu lời Bác dạy
- Số 17 (6934), Cuối tuần, 15/5/2022
- Điện tử: https://baodaklak.vn/chinh-tri/202205/doc-thu-gui-thanh-nien-cang-tham-sau-loi-bac-day-b1938f4/
57. Môn lịch sử nhìn từ vị thế địa – chính trị của đất nước. Bút danh Hoàng Anh.
- Số 17 (6934), Cuối tuần, 15/5/2022
- Điện tử: https://baodaklak.vn/chinh-tri/lich-su-truyen-thong/202205/mon-lich-su-nhin-tu-vi-the-dia-chinh-tri-cua-dat-nuoc-5c03910/
58. Thương nhớ đại ngàn
- Số 271, Nguyệt san, 5/2022
- Điện tử: https://baodaklak.vn/xa-hoi/202205/thuong-nho-dai-ngan-fe64ac7/
59. Bàn về chuyện “viết hay, viết tốt” của nhà báo
- Số 272, Nguyệt san, tháng 6/2022
- Điện tử: https://baodaklak.vn/thoi-su/su-kien-binh-luan/202206/ban-ve-chuyen-viet-hay-viet-tot-cua-nha-bao-a260e24/
60. Có một con đèo chưa bén duyên với văn chương
- Số 273, Nguyệt san, 7/2022
- Điện tử: https://www.baodaklak.vn/van-hoa-du-lich-van-hoc-nghe-thuat/van-hoc-nghe-thuat/202207/co-mot-con-deo-chua-ben-duyen-voi-van-chuong-d1f2b9f/
61. Vui buồn từ đề xuất miễn học phí
- Số 29 (7006), Cuối tuần, 7/8/2022
- Điện tử: https://baodaklak.vn/giao-duc/202208/vui-buon-tu-de-xuat-mien-hoc-phi-thcs-ebc0220/
62. Khi phóng sinh bị biến tướng
- Số 31 (7018), Cuối tuần, 21/8/2022
- Điện tử: https://baodaklak.vn/xa-hoi/202208/khi-phong-sinh-bi-bien-tuong-faf055c/
63. Cá rô đồng quê tôi
- Số 37 (7054), Cuối tuần, 2/10/2022
- Điện tử: https://baodaklak.vn/du-lich/202210/ca-ro-dong-que-toi-3032076/
64. Về quê, thơ
- Số 36 (7048), Cuối tuần, 25/9/2022
- Điện tử: https://baodaklak.vn/van-hoa-du-lich-van-hoc-nghe-thuat/van-hoc-nghe-thuat/202209/ve-que-c835572/
65. Viếng mộ Hàn Mặc Tử, thơ
- Số 276, Nguyệt san tháng 10/2022
- Điện tử: https://baodaklak.vn/van-hoa-du-lich-van-hoc-nghe-thuat/van-hoc-nghe-thuat/202210/vieng-mo-han-mac-tu-8994c09/
66. Một thoáng xứ người
- Số 276, Nguyệt san tháng 10/2022
- Điện tử: https://baodaklak.vn/du-lich/202210/mot-thoang-xu-nguoi-de26dc0/
67. Mùa trục cá
- Số 41 (7078), Cuối tuần, 30/10/2022
68. Kỷ vật của người thầy giáo
- Số 43 (7090), Cuối tuần 13/11/2022
- Điện tử: https://baodaklak.vn/giao-duc/202211/ky-vat-cua-nguoi-thay-giao-baf5d9a/
69. Nhớ những mùa World Cup năm xưa…
- Số 7101, thứ Sáu, 25/11/2022
- Điện tử: https://baodaklak.vn/the-thao/202211/nho-nhung-mua-world-cup-nam-xua-1a039d4/
70. Ngẫm ngợi nhân Ngày Nhà giáo
- Số Nguyệt san 277, tháng 11/2022
- Điện tử: https://baodaklak.vn/xa-hoi/202211/ngam-ngoi-nhan-ngay-nha-giao-3d80b56/
71. Tản mạn… Phở
- Cuối tuần, số 47 (7114), 11/12/2022
- Điện tử: https://baodaklak.vn/van-hoa-du-lich-van-hoc-nghe-thuat/van-hoc-nghe-thuat/202212/tan-man-pho-99e56a8/
72. Những ngày tháng 12 bi hùng năm ấy
- Cuối tuần, số 48 (7120), 18/12/2022
- Điện tử: https://baodaklak.vn/chinh-tri/lich-su-truyen-thong/202212/nhung-ngay-thang-12-bi-hung-nam-ay-f424f15/

2023

73. Hồn xưa níu giữ
- Số Tất Niên, 7143-7144
74. Hoài niệm hồn quê…
- Cuối tuần, số 2 (7150), 5/2/2023
- Điện tử: https://baodaklak.vn/xa-hoi/202302/hoai-niem-hon-que-3a93064/
75. Đảng ta là đạo đức, là văn minh.
- Số 7153, 8/2/2023
- Điện tử: https://baodaklak.vn/chinh-tri/202302/dang-ta-la-dao-duc-la-van-minh-03a03a4/
76. Điều kỳ diệu của cuộc sống
- Cuối tuần, số 3 (7151), 12/2/2023
- Điện tử: https://baodaklak.vn/xa-hoi/202302/dieu-ky-dieu-cua-cuoc-song-7e22d65/
77. Đề cương văn hóa Việt Nam: Ánh sáng soi đường cho quốc dân đi.
- Cuối tuần, số 5 (7168), 26/2/2023
- Điện tử: https://baodaklak.vn/chinh-tri/202302/de-cuong-ve-van-hoa-viet-nam-anh-sang-soi-duong-cho-quoc-dan-di-9210187/
78. Có một vùng văn hóa cà phê.
- Cuối tuần, số 7 (7180), 12/3/2023
- Điện tử: https://baodaklak.vn/van-hoa-du-lich-van-hoc-nghe-thuat/202303/co-mot-vung-van-hoa-ca-phe-6eb2377/
79. Viết tiếp bản hùng ca giữ nước.
- Cuối tuần, số 7 (7180), 12/3/2023
- Điện tử: https://baodaklak.vn/chinh-tri/202303/viet-tiep-ban-hung-ca-giu-nuoc-2d624a9/
80. Hồn quê đâu rồi. Thơ.
- Cuối tuần, số 9 (7192), 26/3/2023
- Điện tử: https://baodaklak.vn/van-hoa-du-lich-van-hoc-nghe-thuat/van-hoc-nghe-thuat/202303/hon-que-dau-roi-bb62e7f/
81. Hầm chống Mỹ - ký ức một thời.
- Số đặc biệt 30/4/2023, 7222 – 7225
- Điện tử: https://baodaklak.vn/chinh-tri/lich-su-truyen-thong/202305/ham-chong-my-ky-uc-mot-thoi-84932b8/
82. Tháng Tư – những bước chân thần tốc
- Nguyệt san số 282/4/2023
- Điện tử: https://baodaklak.vn/chinh-tri/lich-su-truyen-thong/202304/thang-tu-nhung-buoc-chan-than-toc-2f43167/
83. Tết Bunpimay. Thơ
- Nguyệt san số 282/4/2023
- Điện tử: https://baodaklak.vn/van-hoa-du-lich-van-hoc-nghe-thuat/van-hoc-nghe-thuat/202304/tet-bunpimay-3f73249/
84. Cào hến hồ buôn Joong
- Cuối tuần, số 15 (7234), 14/5/2023
- Điện tử: https://baodaklak.vn/xa-hoi/202305/cao-hen-o-ho-buon-joong-28b5c46/
85. “Bác ơi, tim Bác mênh mông thế?”
- Nguyệt san, số 283/5/2023
- Điện tử: https://baodaklak.vn/chinh-tri/hoc-va-lam-theo-loi-bac/202305/bac-oi-tim-bac-menh-mong-the-e9a7d45/
86. Nhân chuyện “ghế” quan họ, nghĩ về bảo tồn di sản văn hóa dân gian
- Cuối tuần, số 17 (7246), 28/5/2023
- Điện tử: https://baodaklak.vn/van-hoa-du-lich-van-hoc-nghe-thuat/202305/nhan-chuyen-ghe-quan-ho-nghi-ve-bao-tondi-san-van-hoa-dan-gian-8e95cb4/

87. Chiều quê, thơ
- Cuối tuần, số 24 (7288), 16/7/2023
- Điện tử: https://baodaklak.vn/van-hoa-du-lich-van-hoc-nghe-thuat/van-hoc-nghe-thuat/202307/chieu-que-01405de/

88. Đêm về quê mất điện. Thơ
- Cuối tuần số 30 (7324), 27/8/2023
- Điện tử: https://baodaklak.vn/van-hoa-du-lich-van-hoc-nghe-thuat/van-hoc-nghe-thuat/202308/dem-ve-que-mat-dien-c060d9a/

89. Nhớ Tết Độc lập ngày ấy
- Số gộp 7329 – 7331, 1/9/2023
90. Cần nhanh chóng sửa sai sót dữ liệu công dân trong tài khoản định danh điện tử
- Số , 5/9/2023
91. Những sớm mù sương
- Nguyệt san tháng 11/2023
- Điện tử 29/11: https://baodaklak.vn/van-hoa-du-lich-van-hoc-nghe-thuat/van-hoc-nghe-thuat/202311/nhung-som-mu-suong-6de0b54/

92. Những thức đoạn tình yêu “Từ đuôi mắt Chư Yang”
- Cuối tuần số 44 (7414), 10/12/2023
- Điện tử: https://baodaklak.vn/van-hoa-du-lich-van-hoc-nghe-thuat/van-hoc-nghe-thuat/202312/nhung-thuc-doan-tinh-yeu-tu-duoi-mat-chu-yang-cce1d2c/

93. Mùa đúc dế
- Cuối tuần số 45 (7420), 17/12/2023
- Điện tử: https://baodaklak.vn/van-hoa-du-lich-van-hoc-nghe-thuat/van-hoc-nghe-thuat/202312/mua-duc-de-d09012e/

94. Bác Hồ từng cảnh báo nạn “con ông cháu cha”
- Cuối tuần số 46 (7426), 24/12/2023
- Điện tử: https://baodaklak.vn/chinh-tri/202312/bac-ho-tung-canh-bao-nan-con-ong-chau-cha-0f81b4c/

95. Danh xưng “phu nhân” – dùng sao cho đúng?
- Số 7430, ngày 28/12/2023
- Điện tử: https://baodaklak.vn/giao-duc/202312/danh-xung-phu-nhan-dung-sao-cho-dung-d17008c/


2024

96. “Lọt” và “lọt top”
- Cuối tuần số 2 (7444), ngày 14/1/2024
- Điện tử:

97. Những bài thơ chúc Tết của Bác Hồ được phổ nhạc
- Số XUÂN Giáp Thìn, 2024
- Điện tử: https://baodaklak.vn/van-hoa-du-lich-van-hoc-nghe-thuat/202402/nhung-bai-tho-chuc-tet-cua-bac-ho-duoc-pho-nhac-aed1148/
98. Nhớ tranh Tết xưa
- Số Tân niên, 7462 – 7464, ngày 19/2/2024
- Điện tử: https://baodaklak.vn/xa-hoi/202402/nho-tranh-tet-xua-dbd0e44/

99. “Đạt” và “đoạt”
- Cuối tuần số 6 (7475), ngày 3/3/2024
- Điện tử: https://baodaklak.vn/van-hoa-du-lich-van-hoc-nghe-thuat/202403/dat-va-doat-f45141a/

100. Nhầm lẫn “vô hình trung” với “vô hình chung”, “vô hình dung”
- Cuối tuần số 11 (7505), ngày 7/4/2024
101. Cây gạo làng tôi
- Cuối tuần số 11 (7505), ngày 7/4/2024
- Điện tử: https://baodaklak.vn/xa-hoi/202404/cay-gao-lang-toi-d32078b/

102. Đất nước này đẹp mãi những mùa xuân. Thơ
- Cuối tuần số 15 (7529), 5/5/2024.
- Điện tử: https://baodaklak.vn/van-hoa-du-lich-van-hoc-nghe-thuat/van-hoc-nghe-thuat/202405/dat-nuoc-dep-mai-nhung-mua-xuan-0251e01/
103. Kỷ vật thiêng liêng của người chiến sĩ Điện Biên
- Cuối tuần số 15 (7529), 5/5/2024.
- Điện tử: https://baodaklak.vn/chinh-tri/lich-su-truyen-thong/202405/ky-vat-thieng-lieng-cua-nguoi-chien-si-dien-bien-e8e1e32/
104. Nói thêm về chuyện “Chữ và nghĩa”
- Cuối tuần số 19 (7553), 2/6/2024Cập nhật 10/6/2024
Nguyễn Duy Xuân
 Tags: danh mục

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Luong truy cap
TỔ QUỐC TRÊN HẾT
50 năm Di chúc
“Việc gì lợi cho dân ta phải hết sức làm
Việc gì hại đến dân ta phải hết sức tránh”
Ngày TBLS
27/7: NGÀY ĐẤT NƯỚC TRI ÂN
LƯỢT TRUY CẬP TỪ 23-12-2016
  • Đang truy cập78
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm73
  • Hôm nay42,086
  • Tháng hiện tại865,474
  • Tổng lượt truy cập57,692,015
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây