66 bài báo Nguyễn Duy Xuân đăng trên Tiền phong, Tuổi trẻ, Viettimes, Thời báo VHNT, VTCNews, Hội Nhà văn Việt Nam

Thứ tư - 09/11/2022 15:11

TIỀN PHONG:
1. 21/3/2014. Chánh Tín dám làm sao không dám chịu? : https://tienphong.vn/chanh-tin-dam-lam-sao-khong-dam-chiu-post679560.tpo
2. 1/4/2014. Các người có lương tâm không?: https://tienphong.vn/cac-nguoi-co-luong-tam-khong-post681647.tpo
3. 8/4/2014. Gớm ghê thay dì ghẻ 8x hành hạ bé trai 10 tuổi: https://tienphong.vn/gom-ghe-thay-di-ghe-8x-hanh-ha-be-trai-10-tuoi-post683068.tpo
4. 14/4/2014: Đường cong, lưỡi cong, lòng có cong?: https://tienphong.vn/duong-cong-luoi-cong-long-co-cong-post683264.tpo
5. 19/4/2014. Rút đăng cai ASIAD 18: Quyết định sáng suốt, hợp lòng dân: https://tienphong.vn/rut-dang-cai-asiad-18-quyet-dinh-sang-suot-hop-long-dan-post685140.tpo
6. 15/5/2014. Yêu nước bằng cả trái tim và khối óc: https://tienphong.vn/yeu-nuoc-bang-ca-trai-tim-va-khoi-oc-post691007.tpo
7. 22/5/2014. Khi chúng ta co lại thì đối phương lấn tới: https://tienphong.vn/khi-chung-ta-co-lai-thi-doi-phuong-lan-toi-post692471.tpo

TUỔI TRẺ:

1. 6/11/2016. Hàng chục vụ cháy quán karaoke nói lên điều gì?

- http://tuoitre.vn/tin/ban-doc/20161106/hang-chuc-vu-chay-quan-karaoke-noi-len-dieu-gi/1214488.html

2. 24/11/2016. Sao lại xem thường hai chữ 'quốc phục' đến vậy?

http://tuoitre.vn/tin/ban-doc/phan-hoi/20161124/sao-lai-xem-thuong-hai-chu-quoc-phuc-den-vay/1224781.html

3. 28/11/2016. Ai khỏa lấp lỗ hổng kiến thức này cho giới trẻ? (Thờ ơ với cuộc sống: lỗ hổng kiến thức của người trẻ?):

http://tuoitre.vn/tin/ban-doc/cung-lam-bao/20161129/tho-o-voi-cuoc-song-lo-hong-kien-thuc-cua-nguoi-tre/1227340.html

4. 5/12/2016: Dẹp biếu xén quà Tết, chỉ quyết tâm thôi chưa đủ. https://tuoitre.vn/dep-bieu-xen-qua-tet-chi-quyet-tam-thoi-chua-du-1230607.htm
5. 27/4/2017: Đánh đổi môi trường cho thi hoa hậu là vô pháp vô thiên. https://tuoitre.vn/danh-doi-moi-truong-cho-thi-hoa-hau-la-vo-phap-vo-thien-1305174.htm
6. 13/3/2018: Hơn 500 giáo viên dôi dư: vì ai nên nỗi? https://tuoitre.vn/hon-500-giao-vien-doi-du-vi-ai-nen-noi-20180312153307479.htm
7. 10/4/2018: Học sinh tự tử vì áp lực học hành, tư lệnh ngành không thể vô can. https://tuoitre.vn/hoc-sinh-tu-tu-vi-ap-luc-hoc-hanh-tu-lenh-nganh-khong-the-vo-can-20180416084202839.htm
8. 15/4/2022: Đừng 'hút máu' rừng thêm nữa! https://tuoitre.vn/dung-hut-mau-rung-them-nua-20220414230913505.htm
9. 23/4/2022: Rừng đang 'chết' bởi tay ai? https://tuoitre.vn/rung-dang-chet-boi-tay-ai-20220423094131685.htm

VIETTIMES:
1. 8-9-2019. Ai lo cho sức khỏe của người dân: https://viettimes.vn/ai-lo-cho-suc-khoe-cua-nguoi-dan-post113632.html
2. 27-9-2019. Cần xử lý nghiêm minh vụ việc 9 cá nhân bỏ trốn bất hợp pháp tạ Hàn Quốc: https://viettimes.vn/can-xu-ly-nghiem-minh-vu-viec-9-ca-nhan-bo-tron-bat-hop-phap-tai-han-quoc-post115063.html
3. 24-2-2020. Xin hãy tôn trọng thầy cô giáo: https://viettimes.vn/xin-hay-ton-trong-thay-co-giao-post124754.html
4. 30-4-2020. Hoài niệm 30/4: https://viettimes.vn/hoai-niem-30-thang-tu-post129956.html
5. 5-10-2021. Vụ 9 tướng cảnh sát biển bị kỷ luật: thà một lần đau: https://viettimes.vn/vu-9-tuong-canh-sat-bien-bi-ky-luat-tha-mot-lan-dau-post150978.html
6. 11-10-2021. Dạy học online, phụ huynh trăn trở và hiến kế: https://viettimes.vn/day-hoc-online-phu-huynh-tran-tro-va-hien-ke-post151173.html
7. 12-10-2021. Khi trên đồng nhưng dười chưa thuận: https://viettimes.vn/khi-tren-dong-nhung-duoi-chua-thuan-post151204.html
8. 16-10-2021. Để sớm có học thật, thi thật, nhân tài thật hãy nhanh chóng dẹp nạn dối trá trong giáo dục: https://viettimes.vn/de-som-co-hoc-that-thi-that-nhan-tai-that-hay-nhanh-chong-dep-nan-doi-tra-trong-giao-duc-post151321.html
9. 26-10-2021. Ngẫm từ câu hỏi của Chủ tịch nước: https://viettimes.vn/ngam-tu-cau-hoi-cua-chu-tich-nuoc-post151606.html
10. 11-11-2021. Ứng xử với di sản, tâm và tầm văn hóa: https://viettimes.vn/ung-xu-voi-di-san-tam-va-tam-van-hoa-post152012.html
11. 24-11-2021. Chấm dứt văn mẫu được không?: https://viettimes.vn/cham-dut-van-mau-duoc-khong-post152382.html?utm_source=web_vt&utm_medium=home_tinmoi_vt&utm_campaign=click_tinmoi

VTCNEWS:
1. 14/5/2014. Không ghét người Trung Quốc, chỉ phản đối nhà cầm quyền (đăng lại từ kienthuc.net): https://vtc.vn/khong-ghet-nguoi-trung-quoc-chi-phan-doi-nha-cam-quyen-ar156409.html
2. 10/8/2020. Khi quyền lực thao túng công tác cán bộ: https://vtc.vn/khi-quyen-luc-thao-tung-cong-tac-can-bo-ar562927.html?fbclid=IwAR2NsjK-QYjvgUhXgw3g8QlGH336zFgw1l-OYOS2yIXbiVRLTJYxchQbLkk
3. 30/8/2020. Có nên duy trì chuyện tặng quà đại hội?:  https://vtc.vn/co-nen-duy-tri-chuyen-tang-qua-dai-hoi-ar566828.html
4. 05/9/2020. Mong lễ khai giảng năm nào cũng gọn nhẹ, ấm cúng như năm nay: https://vtc.vn/mong-le-khai-giang-nam-nao-cung-gon-nhe-am-cung-nhu-nam-nay-ar568050.html
5. 1-2-2021. Tết xa nhà kham khổ của thầy giáo độc thân thời bao cấp: https://vtc.vn/tet-xa-nha-kham-kho-cua-thay-giao-doc-than-thoi-bao-cap-ar593725.html
6. 5-2-2021. Sự cố pháo nổ nhớ đời của gia đình tôi trong cái Tết thời bao cấp: https://vtc.vn/su-co-phao-no-nho-doi-cua-gia-dinh-toi-trong-cai-tet-thoi-bao-cap-ar594399.html
7. 30-8-2021. Cháu kẹt lại ở quê do covid-19, ông bà bất đắc dĩ làm trợ giảng lớp 1: https://vtc.vn/chau-ket-lai-o-que-do-covid-19-ong-ba-bat-dac-di-lam-tro-giang-lop-1-ar633793.html
8. 8-9-2021. Lớp 1 học trực tuyến giáo viên chỉ nên dạy tiếng Việt và Toán: https://vtc.vn/lop-1-hoc-truc-truyen-giao-vien-chi-nen-day-tieng-viet-va-toan-ar635347.html

THỜI BÁO VHNT (Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam):
1. 9-9-2021: Thời báo VHNT số 36. Học online, tại sao không?: https://www.arttimes.vn/hoc-online-tai-sao-khong-a6978.html
2. 28-10-2021: Thời báo VHNT số 43. Tại sao Việt Nam chiếu quá nhiều phim nước ngoài?: https://www.arttimes.vn/tai-sao-viet-nam-phai-chieu-qua-nhieu-phim-nuoc-ngoai-a7162.html
3. 11-11-2021: Số 45: Văn hóa Tây Nguyên có tục “ngủ thăm”, “ngủ thật”?
4. 25-11-2021: Số 47: Đừng để di sản văn hóa chỉ còn trong ký ức
5. 02-12-2021: Số 48: “Phía nào sương thôi rơi”: Thông điệp ẩn đằng sau  bức tranh đời sống nơi vùng đất Tây Nguyên huyền thoại.
6. 30-12-2021. Số 52: “Văn hóa” khẩu hiệu
7. 17-2-2022. Số 07 (82) Thương quá, Voi ơi!
8. 29/4/2022. Số 17+18 (92+93), 28/4. Cảm xúc tháng Tư. Báo điện tử: https://www.arttimes.vn/cam-xuc-30-thang-tu-a7483.html
9. 13/5/2022. Điện tử. Số phận môn Lịch sử. https://www.arttimes.vn/so-phan-mon-lich-su-a7528.html
10. 2/7/2022. Tạp chí Diễn đàn văn nghệ Việt Nam, bộ mới số 1, tháng 6/2022. Tổ quốc trong tim người lính biển. Điện tử: https://arttimes.vn/goc-nhin/to-quoc-trong-tim-nguoi-linh-bien-c8a6288.html

11. 16/7/2022: Điện tử. Số 28 (103), 14/7/2022. Vì sao sách giáo khoa “khổ lớn, giấy tốt” nhưng chỉ dùng một lần? https://arttimes.vn/goc-nhin/vi-sao-sach-giao-khoa-kho-lon-giay-tot-nhung-chi-dung-mot-lan-c8a7348.html

TRANG WEB HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM (phiên bản cũ):
1. Người đã ra đi, thơ, 3/7/2010
2. Chùm thơ kỷ niệm ngày sinh các nhà văn Nguyễn Tuân, Tô Hoài, 7/7/2010
3. Mẹ Thứ ơi!, thơ 13/12/2010
4. Tết quê ngày ấy, tản văn, 2/2/2011
5. Lương ơi đừng tăng nữa, thơ, 28/4/2011
6. Thày giáo Y Jut - danh nhân văn hóa Tây Nguyên, văn, 17/11/2011
7. Xuân về trên cao nguyên, tản văn, 6/1/2012
8. Một lần tới Bản Đôn, ghi chép, 24/4/2012
9. Trường Sa vọng tiếng chuông ngân, thơ, 25/7/2012
11. 11/8/2012. “Ra Côn đảo viếng mộ anh hùng”, phóng sự.
12. Ngẫm từ câu nói của một ông tổng giám đốc, tạp văn, 8/10/2012
13. Ngày Thơ Việt Nam trên mọi miền đất nước (phần 3), tin, 23/2/2013
14. Tháng Ba Tây Nguyên, thơ 11/3/2013
15. Các anh sống mãi trong lòng nhân dân, thơ, đăng 14/3/2013
16. Tổ quốc trong tim người lính biển, đăng 17-12-2014
17. "Tháng Năm quê Bác", đăng 22-05-2015
18. Trách nhiệm công dân của người nghệ sĩ. đăng 17-06-2015

19. Nhà báo - Xin đừng đánh mất niềm tin của hàng triệu độc giả, đăng 21/6/2015


TRANG WEB HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM (phiên bản mới):
20. Chùm thơ trên trang Hội Nhà văn VN, 21-5-2021: https://vanvn.vn/chum-tho-nguyen-duy-xuan-da-duong-bien-ran-va-nang-hon/

Tác giả cập nhật 9/11/2022

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

MỜI QUẢNG CÁO
MỜI QUẢNG CÁO
TỔ QUỐC TRÊN HẾT
50 năm Di chúc
“Việc gì lợi cho dân ta phải hết sức làm
Việc gì hại đến dân ta phải hết sức tránh”
Luong truy cap
Điện Niên phủ trên không
50 CHIẾN THẮNG
ĐIỆN BIÊN PHỦ TRÊN KHÔNG, 12/1972 - 12/2022
LƯỢT TRUY CẬP TỪ 23-12-2016
  • Đang truy cập28
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm25
  • Hôm nay13,448
  • Tháng hiện tại45,822
  • Tổng lượt truy cập42,551,087
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây