39 bài Nguyễn Duy Xuân đăng trên báo Giáo dục Việt Nam

Thứ bảy - 25/09/2021 20:25

2012:

1. 31-7-2012: Vị nguyên thủ giản dị giữa đời thường: https://giaoduc.net.vn/the-thao-khac/vi-nguyen-thu-gian-di-giua-doi-thuong-post78067.gd

2014:

2. 8-11-2014: Sao đại biểu Hoàng Hữu Phước không dành tâm huyết cho quốc kế dân sinh: https://giaoduc.net.vn/tieu-diem/sao-dai-bieu-hoang-huu-phuoc-khong-danh-tam-huyet-cho-quoc-ke-dan-sinh-post151965.gd?

2015:

3. 19-4-2015: Rối bòng bong với chuyện thi tuyển học sinh vào lớp 6: https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/roi-bong-bong-voi-chuyen-thi-tuyen-hoc-sinh-vao-lop-6-post157535.gd
4. 2-9-2015: Tư tưởng quyền con người và quyền dân tộc trong Tuyên ngôn độc lập: https://giaoduc.net.vn/tieu-diem/tu-tuong-quyen-con-nguoi-va-quyen-dan-toc-trong-tuyen-ngon-doc-lap-post161431.gd

2016:

5. 19-4-2016: Tiếng rừng tuyệt vọng: https://giaoduc.net.vn/tieu-diem/tieng-rung-tuyet-vong-post167214.gd
6. 28-4-2016: Bình Chánh, một khoảng trời riêng!: https://giaoduc.net.vn/tieu-diem/binh-chanh-mot-khoang-troi-rieng-post167488.gd
7. 30-5-2016: Bài học dân vận: Gần dân, dân quý, dân tin: https://giaoduc.net.vn/tieu-diem/bai-hoc-dan-van-gan-dan-dan-quy-dan-tin-post168278.gd
8. 12-6-2016: Tỉnh nghèo, quan chức giàu: https://giaoduc.net.vn/tieu-diem/tinh-ngheo-quan-chuc-giau-post168625.gd
9. 19-6-2016: Xưa tre già măng mọc, nay măng già hơn tre!: https://giaoduc.net.vn/tieu-diem/xua-tre-gia-mang-moc-nay-mang-gia-hon-tre-post168739.gd
10. 21-6-2016: Chân lý là cái gì có lợi cho Tổ quốc, cho Nhân dân: https://giaoduc.net.vn/tieu-diem/chan-ly-la-cai-gi-co-loi-cho-to-quoc-cho-nhan-dan-post168821.gd
11. 29-6-2016: Thủ tướng đã phát lệnh, hãy cứu lấy rừng Tây Nguyên: https://giaoduc.net.vn/tieu-diem/thu-tuong-da-phat-lenh-hay-cuu-lay-rung-tay-nguyen-post168869.gd
12. 29-6-2016: Phía sau việc Thủ tướng Campuchia Hun Sen bị công an phạt: https://giaoduc.net.vn/tieu-diem/phia-sau-viec-thu-tuong-campuchia-hun-sen-bi-cong-an-phat-post168970.gd

13. 12-7-2016: Họ "múa gậy vườn hoang", xuyên tạc lịch sử - sao ta trầm tĩnh được: https://giaoduc.net.vn/tieu-diem/ho-mua-gay-vuon-hoang-xuyen-tac-lich-su-sao-ta-tram-tinh-duoc-post169286.gd

14. 24-72016: "Bánh ít trao đi thì bánh chì ắt phải trao lại!": https://giaoduc.net.vn/tieu-diem/banh-it-trao-di-thi-banh-chi-at-phai-trao-lai-post169595.gd

15. 20-8-2016: Chủ tịch thị trấn Tân Túc có thách thức dư luận và Thủ tướng?: https://giaoduc.net.vn/tieu-diem/chu-tich-thi-tran-tan-tuc-co-thach-thuc-du-luan-va-thu-tuong-post170248.gd

16. 18-10-2016: Xưa đến giờ, cái cổng cũng chỉ để làm ranh giới và treo đèn kết hoa khi có lễ: https://giaoduc.net.vn/van-hoa/xua-den-gio-cai-cong-cung-chi-de-lam-ranh-gioi-va-treo-den-ket-hoa-khi-co-le-post171533.gd

17. 18-10-2016: Thủy điện xả lũ ồ ạt "đúng quy trình" nhưng... hại dân! : https://giaoduc.net.vn/tieu-diem/thuy-dien-xa-lu-o-at-dung-quy-trinh-nhung-hai-dan-post171684.gd

18. 5-11-2016: Lãnh đạo mượn xe biển xanh, sao không nhìn gương Trịnh Xuân Thanh?: https://giaoduc.net.vn/tieu-diem/lanh-dao-muon-xe-bien-xanh-sao-khong-nhin-guong-trinh-xuan-thanh-post172165.gd

19. 9-11-2016: Dưới làm sai, trên mấy ai xin lỗi?: https://giaoduc.net.vn/tieu-diem/duoi-lam-sai-tren-may-ai-xin-loi-post172257.gd

20. 10-11-2016: Việt Nam đăng cai ASIAD 2019: Vui đấy, mà buồn đấy!: https://giaoduc.net.vn/bong-da-vn/viet-nam-dang-cai-asiad-2019-vui-day-ma-buon-day-post97754.gd

21. 13-11-2016: Những câu chuyện thật như đùa chỉ Hà Tĩnh mới có: https://giaoduc.net.vn/tieu-diem/nhung-cau-chuyen-that-nhu-dua-chi-ha-tinh-moi-co-post172405.gd

22. 18-11-2016: Tiếng Việt đang bị lệch chuẩn có phần trách nhiệm của truyền thông: https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/tieng-viet-dang-bi-lech-chuan-co-phan-trach-nhiem-cua-truyen-thong-post172453.gd

23. 28-11-2016: Ông "là một, là riêng, là duy nhất" ở Thanh tra Chính phủ(!?): https://giaoduc.net.vn/tieu-diem/ong-la-mot-la-rieng-la-duy-nhat-o-thanh-tra-chinh-phu-post172784.gd

25. 8-12-2016: Ông không xứng là công bộc của dân!: https://giaoduc.net.vn/tieu-diem/ong-khong-xung-la-cong-boc-cua-dan-post173024.gd

26. 19-12-2016: Hỡi đồng bào! Chúng ta phải đứng lên!: https://giaoduc.net.vn/tieu-diem/hoi-dong-bao-chung-ta-phai-dung-len-post173200.gd

27. 19-12-2016: Nhớ những phát biểu và câu hỏi để đời của đại biểu Ngô Văn Minh (bút danh Xuân Duy): https://giaoduc.net.vn/tieu-diem/nho-nhung-phat-bieu-va-cau-hoi-de-doi-cua-dai-bieu-ngo-van-minh-post173268.gd?

28. 22-12-2016: Thầy giáo hiến kế cấm giao lưu, liên hoan, gặp mặt, chúc mừng (bút danh Xuân Duy): https://giaoduc.net.vn/tieu-diem/thay-giao-hien-ke-cam-giao-luu-lien-hoan-gap-mat-chuc-mung-post173334.gd?

 

2017:

 

29. 2-1-2017: Cấm quà Tết lãnh đạo: Trên đã quyết, dưới có làm được không?: https://giaoduc.net.vn/tieu-diem/cam-qua-tet-lanh-dao-tren-da-quyet-duoi-co-lam-duoc-khong-post173525.gd

30. 17-1-2017: Báo động, cái ác không còn buông tha tuổi vị thành niên!: https://giaoduc.net.vn/tieu-diem/bao-dong-cai-ac-khong-con-buong-tha-tuoi-vi-thanh-nien-post173882.gd

32. 26-2-2017: Chẳng ai cho không ai cái gì bao giờ!: https://giaoduc.net.vn/tieu-diem/chang-ai-cho-khong-ai-cai-gi-bao-gio-post174603.gd

33. 7-3-2017: Các trường cao đẳng sư phạm đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử? (Bút danh Y Nguyên): https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/cac-truong-cao-dang-su-pham-da-hoan-thanh-su-menh-lich-su-post174836.gd?

34. 22-3-2017: Từ bao giờ ở Đà Nẵng bỗng có cán bộ "không nắm, không biết, chờ báo: https://giaoduc.net.vn/tieu-diem/tu-bao-gio-o-da-nang-bong-co-can-bo-khong-nam-khong-biet-cho-bao-cao-post175223.gd

35. 29-9-2017: Ngài Cục phó quả là… to gan!: https://giaoduc.net.vn/tieu-diem/ngai-cuc-pho-qua-la-to-gan-post180021.gd

 

2020:

 

36. 15-10-2020: 3 giáo sư hãy bình tĩnh lắng nghe dư luận, đừng cố bao biện cho những hạt sạn: https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/3-giao-su-hay-binh-tinh-lang-nghe-du-luan-dung-co-bao-bien-cho-nhung-hat-san-post212970.gd

 

2021:

 

37. 4-4-2021: Giáo viên bở hơi tai tìm minh chứng theo yêu cầu của Bộ: https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/giao-vien-bo-hoi-tai-tim-minh-chung-theo-yeu-cau-cua-bo-post216715.gd

2022

38. 10-1-2022: 800 tỷ đồng... "sụt toang đê vỡ": https://giaoduc.net.vn/goc-nhin/800-ty-dong-sut-toang-de-vo-post223636.gd
39. 26-1-2022: "Ăn" thiết bị y tế, giáo dục, bao giờ mới hết?: https://giaoduc.net.vn/goc-nhin/an-thiet-bi-y-te-giao-duc-bao-gio-moi-het-post223934.gd


Nguyễn Duy Xuân

  

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Giáo dục
VÌ MỘT NỀN GIÁO DỤC NHÂN BẢN - DÂN TỘC - KHAI PHÓNG
 
Luong truy cap
50 năm Di chúc
“Việc gì lợi cho dân ta phải hết sức làm
Việc gì hại đến dân ta phải hết sức tránh”
TỔ QUỐC TRÊN HẾT
LƯỢT TRUY CẬP TỪ 23-12-2016
  • Đang truy cập54
  • Hôm nay12,366
  • Tháng hiện tại12,366
  • Tổng lượt truy cập50,596,749
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây