Mon12222014

Last update01:57:34 AM GMT

Đề cương môn học Cơ sở Văn hóa Việt Nam

Xem kết quả: / 5
Bình thườngTuyệt vời 

Đề cương học phần Cơ sở Văn hóa Việt Nam
(Bản chỉnh sửa lần 3, năm học 2012-2013)

1. Thông tin về giảng viên:
Họ tên giảng viên: Nguyễn Duy Xuân
Thời gian, địa điểm làm việc: Thứ 2.
Tại: Văn phòng Khoa Xã hội – Nhân văn, Trường CĐSP Đắc Lắc, số 349 Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Đắc Lắc.
Địa chỉ liên hệ: Nguyễn Duy Xuân, Bộ môn Ngữ Văn, Khoa Xã hội – Nhân văn, Trường CĐSP Đắc Lắc, số 349 Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Đắc Lắc.
Điện thoại: CQ: 05003 852678; NR: 05003 812249; DĐ:  0907730415
Email: Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.     
Webblog: http://nguyenduyxuan.blogspot.com/    
Website: http://nguyenduyxuan.net/

2. Thông tin về môn học:
Tên môn học: Cơ sở văn hoá Việt Nam
Mã môn học: 188002
Số tín chỉ: 02
Môn học:  Bắt buộc
Các môn học tiên quyết: KhôngTrong dong
Yêu cầu về trang thiết bị:
- Phòng học giảng lý thuyết (thực hành).
- Phòng chuyên dụng, máy chiếu projector, máy tính, bảng, phấn, …
Giờ tín chỉ đối với hoạt động:         
- Nghe giảng lý thuyết: 20   - Thảo luận: 06  - Tự học: 60        
- Làm bài tập trên lớp: 04    - Thực hành, thực tập:
3. Mục tiêu môn học:
+ Nội dung kiến thức: Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về khái niệm văn hóa và các khái niệm hữu quan; nắm vững tiến trình văn hóa Việt Nam; các thành tố văn hóa.
+ Về kỹ năng: Biết nhận diện, phân tích, đánh giá những hiện tượng văn hóa Việt Nam từ đó rút ra những đặc trưng truyền thống văn hóa dân tộc.
+ Về thái độ: Yêu mến, trân trọng, giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống văn hóa dân tộc.
4. Tóm tắt nội dung môn học:
  Môn học Cơ sở văn hóa Việt Nam giúp sinh viên nắm được những khái niệm cơ bản về văn hóa, đặc trưng văn hóa. Nhận diện được các vùng văn hóa trên lãnh thổ Việt Nam; tiến trình lịch sử của văn hóa Việt Nam từ nguồn gốc cho đến nay.
   Tìm hiểu các thành tố văn hóa: văn hóa nhận thức và văn hóa tổ chức cộng đồng; văn hóa giao tiếp ứng xử với môi trường tự nhiên và xã hội. Tìm hiểu sự giao lưu ảnh hưởng của văn hóa Việt Nam với văn hóa Trung Hoa, Ấn Độ và văn hóa phương Tây.
5. Nội dung chi tiết môn học  (tên các chương, mục, tiểu mục).

Mở đầu: Giới thiệu chung về môn học
I. Mục tiêu
II. Tóm tắt nội dung
III. Học liệu

Chương I: Văn hóa và Văn hóa Việt Nam
I. Khái niệm
1. Văn hoá là gì?
2. Phân biệt văn hoá với văn minh, văn hiến, văn vật
II. Các đặc trưng và chức năng của văn hóa
1. Tính hệ thống và chức năng tổ chức xã hội
2. Tính giá trị và chức năng điều chỉnh, thúc đẩy xã hội
3. Tính nhân sinh và chức năng giao tiếp
4. Tính lịch sử-truyền thống và chức năng giáo dục
III.  Định vị văn hóa Việt Nam
1. Tổng quan về Việt Nam
2. Chủ thể và thời gian văn hoá Việt Nam
3. Không gian văn hóa Việt Nam
IV. Tiến trình văn hóa Việt Nam
1. Văn hóa Việt Nam thời tiền sử và sơ sử
2. Văn hóa Việt Nam thời Bắc thuộc
3. Văn hóa Việt Nam thời độc lập tự chủ
4. Văn hóa Việt Nam thời Pháp xâm lược
5. Văn hóa Việt Nam từ sau năm 1945 đến nay

Chương II: Văn hoá nhận thức
I. Quan niệm về bản chất cấu trúc và vận hành của vũ trụ
1. Triết lí âm dương
2. Triết lí về cấu trúc không gian của vũ trụ
3. Triết lí về cấu trúc thời gian - lịch âm dương và hệ can chi
II. Nhận thức về con người
1. Nhận thức về con người tự nhiên
2. Nhận thức về con người xã hội

Chương III:  Văn hoá tổ chức đời sống tập thể
I. Tổ chức nông thôn
1. Gia đình và dòng tộc
2. Làng, xã
3. Phường, hội
II. Tổ chức quốc gia
1. Quản lí xã hội
2. Truyền thống dân chủ
III. Tổ chức đô thị
1. Các đặc điểm của đô thị Việt Nam
2. Đô thị Việt Nam trong quan hệ với nông thôn

Chương IV:  Văn hoá tổ chức đời sống cá nhân
I. Văn hóa tín ngưỡng
1. Tín ngưỡng phồn thực
2. Tín ngưỡng sùng bái tự nhiên
3. Tín ngưỡng sùng bái con người
II. Văn hóa phong tục
1. Phong tục hôn nhân
2. Phong tục tang ma
3. Phong tục lễ tết, lễ hội
III. Văn hóa giao tiếp và nghệ thuật ngôn từ
1. Các đặc trưng giao tiếp của người Việt
2. Các đặc trưng của nghệ thuật ngôn từ
IV. Nghệ thuật thanh sắc và hình khối
1. Vài nét về nghệ thuật thanh sắc Việt Nam
2. Vài nét về nghệ thuật hình khối Việt Nam

Chương V: Văn hoá ứng xử với môi trường tự nhiên
I. Ẩm thực
1. Quan niệm về ăn uống
2. Nghệ thuật ẩm thực
II. Trang phục
1. Quan niệm về mặc
2. Trang phục qua các thời đại
III. Cư trú và đi lại
1. Nhà cửa, kiến trúc
2. Giao thông

Chương VI: Văn hóa ứng xử với môi trường xã hội
I. Giao lưu với Ấn độ: Văn hoá Chăm
1. Nguồn gốc văn hoá Chăm
2. Đặc điểm văn hóa Chăm
II. Phật giáo và văn hóa Việt Nam
1. Nguồn gốc Phật giáo
2. Nội dung cơ bản học thuyết Phật Giáo
3. Quá trình thâm nhập và phát triển của Phật giáo ở Việt Nam
III. Nho giáo và văn hóa Việt Nam
1. Sự hình thành và phát triển của Nho giáo
2. Nội dung cơ bản của Nho giáo
3. Đặc điểm Nho giáo Việt Nam
IV. Đạo giáo và văn hóa Việt Nam
1. Vài nét về Đạo giáo
2. Sự thâm nhập và phát triển của Đạo giáo ở Việt Nam
V. Ky tô giáo và văn hóa phương Tây ở Việt Nam
1. Ki tô giáo và sự thâm nhập, phát triển Ki tô giáo ở Việt Nam
2. Ảnh hưởng của văn hoá phương Tây đối với văn hoá Việt

Kết luận: Văn hoá Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại
1. Khái quát chung về bản sắc văn hoá Việt Nam
2. Giá trị văn hoá truyền thống
3. Giá trị văn hoá tiêu biểu
4. Văn hoá truyền thống đứng trước công cuộc công nghiệp hoá - hiện đại hóa
5. Hướng dẫn ôn tập, thu hoạch.

6. Học liệu
6.1. Học liệu bắt buộc: Cơ sở văn hoá Việt Nam, Trần Ngọc Thêm, NXBGD, 1999
6.2. Học liệu tham khảo:
 + Cơ sở văn hóa Việt Nam, Đặng Đức Siêu, NXBĐHSP, 2004
 + Cơ sở Văn hoá Việt Nam, Trần Quốc Vượng, 1997
 + Tìm hiểu bản sắc văn hoá Việt Nam,Trần Ngọc Thêm, NXB TPHCM,1996
 + Các vùng văn hoá Việt Nam, Đinh Gia Khánh, NXBVH, 1995
 + Đại cương lịch sử văn hoá Việt Nam, Nguyễn Khắc Thuần, NXBGD, 2004
 + Đại cương văn hoá phương Đông, Lương Duy Thứ, NXBGD, 1998
 + Văn hoá Việt Nam và cách tiếp cận mới, Phan Ngọc, NXBVHNT Hà Nội, 1994
 + Mạng Internet

7. Chính sách đối với môn học và các yêu cầu khác của giảng viên

7.1. Sinh viên phải tham gia đầy đủ số giờ học trên lớp theo qui định (không nghỉ quá 20% tổng số giờ học).
7.2. Sinh viên phải thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ (chuẩn bị bài ở nhà, đọc tài liệu, tham gia thảo luận và làm các bài tập tại lớp, làm kiểm tra giữa môn và thi hết môn) theo đúng yêu cầu của giảng viên phụ trách môn học. Các sinh viên có tinh thần và thái độ học tập tốt có thể được xem xét để nâng điểm môn học nếu tổng điểm trung bình trong khoảng 4,5 < x < 5,0 hoặc cộng thêm 0,5 điểm cho bài thi giữa kỳ hoặc cuối kỳ.
7.3. Sinh viên vi phạm qui định (nghỉ học, đi muộn không có lí do chính đáng; không làm bài tập, bài thi, nộp bài không đúng hạn; vi phạm quy chế thi; trích dẫn tài liệu và làm bài gian dối…) tuỳ theo mức độ sẽ bị trừ điểm thành phần tương ứng.
7.4. Sinh viên thiếu một trong các điểm thành phần sẽ không có điểm cho toàn môn học.
7.5. Sinh viên có thể đề xuất các vấn đề mới trong phần thảo luận trên lớp (ngoài nội dung do giáo viên hướng dẫn nhưng nằm trong nội dung môn học).
7.6. Yêu cầu Trung tâm Thư viện trường CĐSP ĐL cung cấp đủ Học liệu bắt buộc cho sinh viên. Nếu văn bản gốc chỉ có một cuốn thì cho phôtôcopi hoặc nhân bản.
7.7. Sinh viên phải có hộp thư điện tử, làm quen với việc thu thập và xử lí thông tin, trao đổi bài vở qua mạng Internet.

8.Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn học 

Nội dung kiểm tra, đánh giá 

Hình thức kiểm tra, đánh giá

Phần trăm điểm

8.1. Kiểm tra đánh giá thường xuyên:

 

1. Tinh thần, thái độ học tập

(đi học, chuẩn bị bài, nghe giảng…)

- Điểm danh

- Kiểm tra chuẩn bị bài

- Quan sát trên lớp

10%

 

2. Bài tập và seminnar

- Bài tập tại lớp và bài tập về nhà

- Thuyết trình, thảo luận

10%

 

8.2. Kiểm tra đánh giá định kì:

 

1. Kiểm tra giữa môn

Bài viết 1 tiết tại lớp

10%

 

2. Thi hết môn

 

-Có 1 trong các hình thức: thi vấn đáp, thi viết (thực hành), tiểu luận cuối kì.

70%

 

Kết quả môn học

 

100%

(10 điểm)

                                                                 Giảng viên: Nguyễn Duy Xuân


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Comments 

 
0 # phan van chung 2010-12-21 14:53
em chao thay! em la Chung sv lop qtvp day thay!
sao ma de tai cua thay cho ve nha lam ma no rong qua, e lam van chua duoc gi ca
Reply | Reply with quote | Quote
 
 
0 # phan van chung 2010-12-21 14:55
kho qua thay oi!
Reply | Reply with quote | Quote
 
 
-1 # Nguyễn Duy Xuân 2010-12-21 15:00
Gắng lên thôi, em nhé !
Reply | Reply with quote | Quote
 
 
0 # pham quynh hoa 2011-01-28 09:15
:sad: thầy ơi!học cơ sở văn hóa khó quá ah!
nếu muốn làm đạt kết quả cao trong bài thi cơ sở văn hóa thì có cần phải giống trong sách giáo khoa ko thầy???
thầy có thể giúp e trả lời câu hỏi này được k?
e chân thành cảm ơn thầy nhiều!!!!!!!! :sad:
Reply | Reply with quote | Quote
 
 
0 # Nguyễn Duy Xuân 2011-01-28 09:45
Bài làm cần có sự sáng tạo, thể hiện khả năng vận dụng kiến thức đã học của bản thân. Vả lại, trong đề thi người ta cũng không hỏi nguyên xi như trong sách để mình "bê" vào đâu. Có gắng ôn tập tốt nhé.
Reply | Reply with quote | Quote
 
 
+1 # dăng thithương 2011-02-21 13:15
:chiu thoi sao môn này khó ghe thay ơi
Reply | Reply with quote | Quote
 
 
+1 # tran bích ngọc 2011-02-24 20:16
thầy ơi thầy giúp e trả lời ý nghĩa của những hình ảnh trên trống đồng đông sơn với ạ .mong thầy trả lời sớm nhất .
xin trân thành cảm ơn thầy
Reply | Reply with quote | Quote
 
 
+1 # Nguyễn Duy Xuân 2011-02-25 15:58
Bích Ngọc xem bài Trống đồng Đông Sơn ở mục Lịch sử-Văn hóa nhé
Reply | Reply with quote | Quote
 
 
0 # tran bích ngọc 2011-03-01 20:03
:roll: dạ vâng e cảm ơn thầy !
Reply | Reply with quote | Quote
 
 
-1 # bui thi thuy chau 2011-03-23 07:36
thua thay thay co the giai dap jum em cau nay duoc k.y nghia cua mon hoc co so van hoa viet nam ,no bao quat qua nen e kho ma neu day du duoc.em cam on thay.
Reply | Reply with quote | Quote
 
 
0 # Nguyễn Duy Xuân 2011-03-23 22:10
Thuy Chau cho thầy địa chỉ e-mail nhé.
Reply | Reply with quote | Quote
 
 
+1 # mai nhu ngoc 2011-04-15 17:02
thua thay e muon hoi moi quan he giua van minh, van hoa, van vat va hien la gi a.
Reply | Reply with quote | Quote
 
 
-2 # ambi ayun 2011-04-19 22:48
Thay gui hinh cuoi của Thanh lên đi
Reply | Reply with quote | Quote
 
 
+1 # lethanhtam 2011-07-27 16:24
e chao thay ạ! e không phải là sinh viên của thầy nhưng e đã đọc qua quyển cơ sở văn hóa của P.GS Trần Ngọc Thêm và đề cương bài giảng của thầy. e có chút thắc mắc, mong thầy có thể giải đáp giúp e được ko ạ?
-nguồn gốc tự nhiên và xã hội của thành ngữ con rồng cháu tiên là gì?
-tính cách văn hóa nông nghiệp của con rồng Việt Nam?
-ảnh hưởng của truyền thống văn hóa đối với ý thức pháp luật của người Việt Nam ?
Với một sinh viên ngoại đạo như e, chắc khi nghe những câu hỏi này thầy sẽ không khỏi có chút hoài nghi phải không ạ? E chỉ là mong thầy với vốn kiến thức và lòng nhiệt huyết có thể giải thích một chút kiến thức, để e được mở mang vốn hiểu biết của mình.
E xin cảm ơn thầy ạ!
Reply | Reply with quote | Quote
 
 
-1 # lethanhtam 2011-07-27 16:27
mail của e là lethanhtam8@gma il.com. Mong thầy bỏ chút thời gian giải đáp giúp e. E cảm ơn thầy nhiều ạ!
Reply | Reply with quote | Quote
 
 
0 # Hải Vân 2014-10-22 15:40
Thưa thầy, em là sinh viên ngành du lịch nhưng không phải sinh viên của thầy ạ. Chương trình em học không có môn này nhưng để học tốt môn Tuyến điểm du lịch yêu cầu cần có kiến thức môn Cơ sở văn hóa Việt Nam. Hiện em đang tìm tài liệu cho môn học. Tài liệu tham khảo mà thầy giới thiệu nhìn chung đã xuất bản khá lâu. Vậy thầy có thể giới thiệu cho em tên một số tài liệu xuất bản gần đây không ạ? Em cảm ơn thầy rất nhiều ạ. Chúc thầy luôn vui vẻ và thành công trong công việc cũng như trong cuộc sống ạ.
Email:
Reply | Reply with quote | Quote
 

Add comment