Fri09302016

Last update10:49:56 AM GMT

TRỜI ƠI!

TRỜI ƠI!

Trời ơi, ông mưa chi lắm
Để cho thủy điện vỡ ...

Chẳng lẽ tiền

Chẳng lẽ tiền "chùa" cứ mặc sức "vẽ"?

Chưa hết sốc trước việc UBKT tỉnh ủy Hải Dương mắc...

Thơ

Quê hương-Đất nước